Skip to main content

OSPA

EVK diislikütuse müügilepingu võitis AS Tartu Terminal ja AS Jetoil

Submitted by ospa on Mon, 01/03/2022 - 13:38

Detsembri lõpus AS-i Eesti Varude Keskus (EVK) korraldatud 3500 tonni riigi vedelkütusevaru ülevarus oleva diislikütuse müügihankele laekus kaks pakkumist kolmelt ettevõttelt.  EVK sõlmis lepingu ühispakkumuse esitanud ettevõtetega AS Tartu Terminal ja AS Jetoil. Parim pakkuja tasub kütuse eest hinnanoteeringute keskkonna PLATTS 2022. aasta jaanuarikuu diislikütuse keskmise hinna, millele lisandub müügipreemiana 21 dollarit tonni kohta.

Müüdud kütuse kogus vastab ligi kahe päeva Eesti diislikütuse siseriikliku tarbimise mahule. EVK jälgib muutusi kütusetarbimise dünaamikas ning vajadusel kas suurendab või vähendab kütusevarus hoitavaid koguseid, et need vastaks 90 päeva tarbimise mahule. Vedelkütusevaru seadus lubab EVK-l kütust müüa, kui ülevaru on nõutavast tasemest viis protsenti suurem. Kütuse ülevaru müügist saadav tulu jääb EVK reservi ning seda saab vajadusel kasutada uue kütuse soetamiseks.

Eesti vedelkütusevaru moodustamist alustati 16 aastat tagasi ning tänaseks on riigil väljaostetud varuna diislikütust, mootoribensiini ja lennukikütust vähemalt 90 päevaks. Nii Eestis kui Soomes ja Rootsis hoiustatav strateegiline kütusevaru on mõeldud kasutuselevõtmiseks kriisiolukorras, kui tavapärased varustuskanalid ei toimi ja meie kütusefirmadel pole võimalik vabaturult kütust osta. EVK hoitava kütusevaru hulka ei kuulu ettevõtete kommertsvarud ega militaarvarud.

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur õigusjärglasena tänavu 1. juulist tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab hädaolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest. Riigi tegevusvaru moodustamisel ja haldamisel juhindub EVK hädaolukorra seadusest ja vedelkütusevaru seadusest ning nende alusel kehtestatud rakendusaktidest.