Skip to main content

OSPA

1. jaanuarist 2022 kehtima hakkavad vedelkütuse varumakse määrad

Submitted by ospa on Tue, 11/30/2021 - 10:04

Majandus- ja taristuminister kehtestas 24.11.2021.a määrusega nr 69 järgmised vedelkütuse varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2022. a.

  • Bensiini ja reaktiivkütuse varumakse määr on 4,30 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  • diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  • raske kütteõli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.


Eeltoodud varumakse määradele lisandub käibemaks ning kehtima hakkavad uued määrad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Vedekütusevaru seaduse kohaselt tekib varumakse tasumise kohustus bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli, raske kütteõli, petrooli ja reaktiivkütuse tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses või reaktiivkütuse korral kütuse aktsiisi- või tollilaost õhusõiduki tankimiseks lähetamisel või muudel juhtudel reaktiivkütuse üleandmisel.

Varumakse laekumistest kaetakse riigi vedelkütusevaru haldamise kulud.

Riigi Teataja: Vedelkütusevaru maksemäär