Skip to main content

OSPA

1.03.2022 Pakkumise kutse 3 000 tonni lennukipetrooli (Jet A-1) delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks (ainult Eesti territooriumil)

Hankija palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida: 3 000 tonni lennukipetrooli (Jet A-1) delegeeritud varu leping („tickets”) vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

  • Hanke sisu (4 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Hanke selgitused (1 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Pakkumise vormid
  • Kinnituskiri
     

Pane tähele: Pakkumised osalistele kogustele delegeeritud varu hoiustamiseks on lubatud vähemalt 1 000 tonnile ühes hoiustamiskohas.

Palume Teid põhjalikult ja õigeaegselt tutvuda nii hanke sisu, selgituste kui ka tähtaegadega.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga (digitaalselt allkirjastatult või .pdf formaadis) aadressil: tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 11.03.2022 kell 12:00 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema nimetatud tähtajaks hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormil.

Hankijal on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja.

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 14.03.2022 (kaasaarvatud).