Skip to main content

OSPA

15.06.2022 Pakkumise kutse 7 600 tonni talvise diislikütuse müümiseks Oy Teboil Ab, Turu

Hankija palub asjast huvitatuid pakkujaid osalema hankes, et sõlmida: leping 7 600 tonni diislikütuse müümiseks vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

  • Instruktsioon pakkujatele (3 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Tehnilised nõuded ja tarnetingimused (3 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Hankija vedelkütuste müügi tüüptingimused (5 leheküljel)
  • Pakkumise vorm (1 leheküljel, ainult inglise keeles)


Märkus: Pakkumised osalistele kogustele pole lubatud.

Palume pakkujatel tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka pakkumiste esitamise tähtajaga ning neist täpselt kinni pidada.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga (digitaalselt allkirjastatult või .pdf formaadis) aadressil: tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 27.06.2022 kell 23:59 (Eesti kohalik kellaaeg). Pakkumised peavad olema nimetatud tähtajaks hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormil.

Hankijal on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja.

Pakkumised peavad olema jõus kuni 30.06.2022 (kaasaarvatud).