Skip to main content

OSPA

21.03.2022 Pakkumise kutse 5 000 m3 lennukipetrooli (Jet A-1) hoiulepingu sõlmimiseks (ainult Eesti territooriumil)

AS Eesti Varude Keskus (Hankija) palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida 5 000 m3 lennukipetrooli (Jet A-1) hoiuleping vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

-    Hanke sisu (4 leheküljel, ainult inglise keeles)
-    Hanke selgitused (1 leheküljel, ainult inglise keeles)
-    Pakkumise vormid hoiulepingu korral
-    Kinnituskiri

Pane tähele: Pakkumised vähemalt 3 000 m3 hoiustamiseks ühes hoiukohas on lubatud. 

Palume Teid põhjalikult ja õigeaegselt tutvuda nii hanke sisu, selgituste kui ka tähtaegadega.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga (.pdf formaadis): tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 30.03.2022 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel.

Hankijal on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja.

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 08.04.2022 (kaasaarvatud).