Skip to main content

OSPA

Eesti Varude Keskuse uueks juhatuse esimeheks saab Ando Leppiman

Submitted by ospa on Wed, 04/20/2022 - 07:46

AS-i Eesti Varude Keskus nõukogu valis alates 9. maist ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Ando Leppimani.

Varude keskuse nõukogu liikme ja konkursikomisjoni esimehe Jaan Lepa sõnul on viimaste aastate kriisid oluliselt suurendanud Eesti Varude Keskuse rolli ning ootused uue juhatuse esimehe kandidaatidele olid väga kõrged.

„Nõukogu otsus Ando Leppimani kasuks valimisel oli üksmeelne. Ta on selge tulevikuvisiooniga valdkonda hästi tundev ekspert, kelle kandidatuuri toetas mitmekülgne juhtimiskogemus avalikus sektoris," põhjendas Jaan Lepp.

Ando Leppimani sõnul ajendas teda kandideerima soov viia ellu visioon, et Eesti riigil oleks varude keskuse näol ettevõte, mis toetab elanikkonna toimetulekut erinevates hädaolukordades.

"Eesti Varude Keskus tegutseb tänases julgeolekuolukorras äärmiselt olulises ja vastutusrikkas valdkonnas. Potentsiaalsed tarneraskused nii energia, toidu kui teiste toimetulekuks vajalike toodetega rõhutavad vajadust arukalt loodud varude ja suurema varustuskindluse järele.

Riik on pannud varude keskusele kõrged ootused, et lisaks väga edukalt tagatud vedelkütusevarudele oleks meil kindlus ka teistes strateegilistes valdkondades. Lähema aja suuremad väljakutsed on maagaasi ja apteegiravimite varu moodustamine. Riigi tegevusvarud on osa julgeolekust ning vastase heidutusest. Meie tegevus peab kandma sõnumit, et oleme erinevateks kriisideks valmistunud ja riigil on varude keskuse näol olemas kiiresti reageeriv üksus koos vajaliku oskusteabe ning haldusvõimega,“ lausus Leppiman.

Ando Leppimanil on magistrikraad Talinna Tehnikaülikoolist. Varasemalt on ta töötanud energiamajanduse eksperdina erinevatel juhtivatel kohtadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, AS-s Eesti Energia, Põhjamaade Ministrite Nõukogus ning omab laialdast kogemust mitmete ettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmena. Leppiman on Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liige ja kuulub Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogusse.

Ando Leppiman asub AS-s Eesti Varude Keskus tööle alates 9. maist ning temaga sõlmitud juhatuse liikme leping kehtib viis aastat. Kuni ametisse asumiseni jätkab ta tööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantslerina.

Seoses varude keskuse ülesannete laienemisega otsustas nõukogu suurendada ettevõtte juhatuse kolmeliikmeliseks, seega jätkavad juhatuse liikmetena ka Priit Enok ja Priit Ploompuu. 

AS Eesti Varude Keskuse nõukogu korraldas ettevõtte juhatuse esimehe leidmiseks avaliku konkursi, millel kandideeris 44 inimest.

2021. aasta 1. juulil tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.