Skip to main content
ospa

Hangete hindamise põhimõtted

ESPA poolt korraldatavate hangete hindamise põhimõtted on kirjeldatud ESPA hankekorras.