Skip to main content

OSPA

Pakkumise kutse 6 000 m3 eraldi hoiustatud diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks (ainult merelt vastuvõtuvõimekusega terminalis Eesti territooriumil)

Hankija palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida 6 000 m3 eraldi hoiustatud diislikütuse hoiuleping vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

  • Hanke sisu (4 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Hanke selgitused (1 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Pakkumise vormid (vaata Contents of Tender)

 

Pane tähele: Pakkumised osalistele kogustele ei ole lubatud.

Pakkuja peab tagama, et hoiukoht on varustatud pideva ja katkematu elektritoitega. Elektrikatkestuse puhul on pakkujal kohustus tagada kütuse hoiukohast väljastamiseks terminali autonoomne elektritoide.

Palume Teid tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka tähtaegadega.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga: tender@espa.ee

hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 10.11.2022 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel.

Hankijal on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja.

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 30.11.2022 (kaasaarvatud).