Skip to main content

OSPA

Saare- ja Rapla maakonnad saavad Eesti Varude Keskuse toel autonoomse elektritoitega tanklad

Submitted by ospa on Tue, 10/05/2021 - 13:30

AS Eesti Varude Keskus sõlmis riigihanke tulemusel kahe kütusefirmaga lepingud, mille kohaselt tagab AS Saare Kütus Kuressaares asuvas Roonimäe tanklas ning OÜ HEPA Raplas Viljandi maantee tanklas kütuse kättesaadavuse ka kriisiolukorras võimaliku elektrikatkestuse puhul.

Saare Kütus ja HEPA võtavad lepinguga endale kohustuse tagada hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuarist nimetatud tanklates generaatoril põhinev varutoide kütuse ööpäevaringseks väljastamiseks ja müügisüsteemi tõrgeteta toimimiseks. Lepingu kohaselt peab kummaski tanklas igal ajahetkel olema varuna vähemalt 10 000 liitrit bensiini ja 10 000 liitrit diislikütust.

Eesti Varude Keskus hüvitab ettevõtetele autonoomse generaatortoite rajamiseks tehtavad investeeringud viie aasta jooksul tasutavate maksetena. Toetussumma kahe maakonna peale kokku on ilma käibemaksuta ligi 43 tuhat eurot.

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul on valitsus seadnud eesmärgiks elutähtsate teenuste toimepidavuse tõstmise, millest üheks on ka mootorikütuste kättesaadavus kriisi ajal.

„Eesti Varude Keskusele oli läbiviidud hange tanklate toimepidevuse suuna esimene pilootprojekt ning meil on heameel, et ettevõtjad selle vastu märkimisväärset huvi tundsid. Soovime tõsta riigi tegevusvaruga seotud tarneahelate kriisivalmidust ning saadud hea kogemuse pinnalt kaalume sarnase lahenduse laiendamist ka teiste loodavate varuliikide logistikaahela toimimise kindlustamiseks,“ selgitas Ploompuu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saare sõnul on Eestis tänaseks juba toimimas 17 autonoomse elektritoitega tanklat ning see arv suureneb järgmise aasta alguseks 31-ni.

„Varutoitega tanklad saavad olema igas maakonnas ning tänu Eesti Varude Keskuse hankele on see kindlus nüüd ka Raplamaa ja Saaremaa kohta. Lisaks on Eestis veel ligi 100 tanklat, millele saab vajadusel generaatori ühendada ja suur osa uutest tanklatest juba projekteeritakse sellise võimekusega. Seega on meil elektrikatkeskuse korral tekkimas päris hea turvasüsteem jaetarbijate kütusega varustamisel,“ lisas Saar.

Priit Saar soovitab kõigile inimestele ja ettevõtetele, kelle jaoks on bensiini või diisli kasutamine kriitilise tähtsusega, omada ka tarbimiskohas piisavat kütuse varu ning elektrikatkestuse korral seda kokkuhoidlikult kasutada. „Kuna elektrikatkestus võib kaasa tuua tõrkeid andmesides ning kuigi autonoomne generaatortoide kindlustab tanklas küll pumpade töö, võib täiendavaks probleemiks osutuda hoopis kütuse eest tasumine. Viimase vastu aitab omakorda kas mõningase sularaha omamine või mitme kütusefirma maksekaartide taskus hoidmine, kuna need toimivad tanklas ka andmesidet mittevajava maksevahendina.“

1. juulist 2021 tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest. Tänase seisuga omab Eesti Varude Keskus Eesti riigi 90 päeva sisetarbimise mahus vedelkütusevaru ning lähiajal võtab riigiasutustelt üle toidu-, isikukaitsevahendite-, meditsiinitarvikute-, ravimite- ja esmatarbekaupade tegevusvaru haldamise.