Skip to main content

OSPA

Strateegilise apteegiravimite varu moodustamiseks algas teine hange 

Submitted by ospa on Fri, 01/27/2023 - 12:31

Eesti Varude Keskus (EVK) kuulutas välja teise hanke, millega ootab ravimihulgimüüjatelt täiendavaid pakkumisi apteegiravimite varu loomiseks. Hiljemalt tänavu sügiseks plaanib EVK moodustada jaeapteekides enimmüüdavate käsimüügi- ja retseptiravimite ühe kuu varu.  

Varude keskuse tervishoiuvaru valdkonnajuhi Kaarel Partsi sõnul sõlmiti esimese hankega lepingud 104-le ravimile ning nende osas on varu juba moodustamisel. 

„Uue hanke juures muutsime lepingutingimusi paindlikumaks, mis peaks tõstma ravimimüüjate huvi pakkumisi teha. Tavapärasest suuremate ravimikoguste hankimine on tänases tarneraskuste olukorras suur väljakutse ning eeldab head koostööd nii hulgimüüjate kui tootjate- ja müügiloa hoidjatega. Käimasoleva hankega ootame pakkumisi veel 70 ravimile,“ selgitas Parts. 

Loodava apteegiravimite varu eesmärgiks on suurendada varustuskindlust ning maandada võimalike pikaajaliste tarnetõrgetega seotud riske. EVK moodustab varu toimeainete põhiselt ning ravimihulgimüüjad saavad pakkuda kõiki nõutud toimeainete vastava sisalduse ja vastavas ravimvormis ravimeid. 

EVK sõlmib hulgifirmadega delegeeritud varu lepingud, millega ettevõtted võtavad kohustuse luua ravimite täiendav laovaru, seda hoiustada ja pidevalt uuendada. Varude keskus hüvitab lepingupartneritele lisavaru hoidmisega seotud kulud, kuid ei osta ravimeid välja. Apteegiravimite strateegilist varu ei tohi hulgimüüjad iseseisvalt kasutusele võtta ning seda saab teha vaid valitsuse otsusele tuginedes EVK loal. Olukorras, kus ühe või mitme ravimi Eestisse tarnimine on takistatud, võimaldab riigi kontrolli all olev strateegiline varu tagada nende saadavuse apteekides pikema aja vältel. 

Riigi apteegiravimite varu moodustamise mudeli väljatöötamisel nõustas EVK-d kümnest tervishoiuvaldkonna tippspetsialistist koosnev kogu. Vastavalt avaliku teabe seadusele ei ole riigi tegevusvarude täpne nomenklatuur, kogused, paiknemiskohad ja kasutusele võtmise tingimused avalik info. 

2021. aasta suvel tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.