Skip to main content

OSPA

Valitsus kiitis heaks Eesti Varude Keskuse aktsiakapitali suurendamise

Submitted by ospa on Thu, 07/28/2022 - 11:29

Vabariigi Valitsuse pressiteade

Valitsus kiitis 28. juulil 2022 heaks majandus- ja taristuministri ettepaneku suurendada Eesti Varude Keskuse (EVK) aktsiakapitali 38 miljoni euro võrra. Lisaks pikeneb gaasivaru soetamise tähtaeg.

„Venemaa kasutab maagaasi jätkuvalt majandusliku relvana ning me peame muutunud oludega paratamatult kohanema. Vajame eelolevaks talveks kindlustunnet, et suudame tagada maagaasi olemasolu kogu kütteperioodi vältel, mistõttu rajavad eraettevõtted ja Elering praegu Paldiskisse veeldatud maagaasi vastuvõtuvõimekust. Kai ehitamisega kaasnevad siiski omad riskid ning aitame riigi poolt kaasa, et vajalikud investeeringud saaksid võimalikult kiiresti tehtud,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.


Aktsiakapitali suurendamisega antakse Eesti Varude Keskusele finantseerimiskindlus, et leida lahendus Paldiskisse veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuks vajaliku kai ehitamisega tegeleva konsortsiumiga lepingu sõlmimiseks ja tagada LNG ujuvterminali teenindamiseks vajaliku taristu valmimine aasta lõpuks.

„Riigi energiajulgeoleku jaoks on LNG vastuvõtuvõimekuse olemasolu igal juhul strateegiliselt oluline, sest aitab tagada varustuskindluse kõigile Eesti elanikele ja ettevõtetele aastateks,“ sõnas EVK juhatuse esimees Ando Leppiman.

Lisaks aktsiakapitali suurendamisele otsustas valitsus pikendada riikliku gaasivaru soetamise tähtaega kuni aasta lõpuni, ning eesmärk on koguda kuni ühe teravatt-tunni jagu gaasivaru. Lõplik gaasivaru maht sõltub teisel poolaastal turul toimuvatest arengutest. Praeguseks on selgunud, et Läti võimaldab erandkorras viia oma maa-alusesse hoidlasse gaasi kuni aasta lõpuni ning ka Läti-Leedu vahelises ühenduses on tekkinud vaba ülekandemahtu Klaipedast LNG tarnimiseks.