Skip to main content

OSPA

Vedelkütusevaru eesmärk

Vedelkütusevarud on Eesti riigi käsutuses või kontrolli all olev energiatoodete kogus, mis moodustatakse:

  • riigi varustuskindluse kõrge taseme
  • riigi julgeoleku ning elanikkonna toimetuleku tagamiseks
  • rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmiseks

kasutades rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide solidaarsusel põhinevaid usaldusväärseid ja läbipaistvaid mehhanisme.

EVK varude hulka ei kuulu ettevõtete kommertsvarud ning militaarvarud.

 

Riigi vedelkütusevarud

Lae alla riigi vedelkütusevaru tutvustav brošüür