Skip to main content
ospa

Vedelkütusevarud

Vedelkütusevarud on Eesti riigi käsutuses või kontrolli all olev energiatoodete kogus, mis moodustatakse:

  • riigi varustuskindluse kõrge taseme
  • riigi julgeoleku ning elanikkonna toimetuleku tagamiseks
  • rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmiseks

kasutades rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide solidaarsusel põhinevaid usaldusväärseid ja läbipaistvaid mehhanisme.

EVK varude hulka ei kuulu ettevõtete kommertsvarud ning militaarvarud.