Skip to main content

OSPA

Kütuse kokkuhoiumeetmed

Varustamisraskuste korral on Vabariigi Valitsusel õigus korraldusega tähtajaliselt kehtestada:
  1) sõidukiiruse piirangud asulasisesel ja -välisel teel
  2) luba mitte rakendada kütuse müügil kliimatingimustest tulenevaid nõudeid
  3) muid nõuandva komisjoni ettepanekul esitatud vedelkütuse kasutamist vähendavaid meetmeid

Piirangute kehtestamisel võib eelistada operatiivteenistusi ning ettevõtjaid, kes tagavad riigile elutähtsate teenuste toimimise hädaolukorra seaduse tähenduses.