Skip to main content

OSPA

Oluline info gaasi võrguettevõtjale varumakse tasumise kohta

Hea maagaasi võrguettevõtja 
 
 
Vabariigi Valitsuse ülesandel moodustas AS Eesti Varude Keskus (EVK) 1TWh suuruse strateegilise maagaasivaru, mida hoiustatakse Lätis Inčulkansi maa-aluses hoidlas. Eesti strateegilise gaasivaru eesmärk on suurendada gaasivarustuse kindlust ulatuslike tarnekatkestuste korral.  
 
Maagaasi seaduse kohaselt kaetakse strateegilise gaasivaru haldamise kulud alates 1. maist 2023 gaasivaru maksest (edaspidi varumakse) laekuvatest vahenditest. Varu haldamiskuludeks on valdavalt gaasi hoiustamisega seotud kulud, millele lisanduvad EVK tegevuskulud. 
 
Varumakse maksja EVK-le on võrguettevõtja ehk ettevõtja, kes osutab võrguteenust. Varumakse tasumise kohustus tekib gaasi tarbimisel ehk varumakset kogutakse lõpptarbijalt ning võrguettevõtja lisab selle eraldi reana kliendile väljastatavale arvele.  
 
Majandus- ja taristuminister kehtestas 2023. aasta gaasi varumakse määraks 0,40 eurot ühe megavatt-tunni tarbitud gaasi kohta. Varumakse määrale lisandub käibemaks. 
 
Gaasi varumakse arve aluseks on võrguettevõtja poolt EVK-le esitatud andmed eelmisel kalendrikuul lõpptarbijale edastatud gaasi koguse (MWh) kohta. EVK kogub andmeid elektroonilise aruandlussüsteemi kaudu, mis asub aadressil: aruanne.espa.ee 
 
Aruandlussüsteemi andmete sisestamise õigus on võrguettevõtja poolt volitatud kuni kahel isikul. Süsteemi saavad siseneda ainult volitatud kasutajad ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID autentimisteenuse kaudu.  
 
Aruandlussüsteemi volitatud kasutajatele õiguste andmiseks palun edastage hiljemalt 7. juuni 2023 tööpäeva lõpuks aadressile info@espa.ee järgmised andmed oma ettevõtte kohta: 
 
Võrguettevõtja nimi: 
Ettevõtte registrikood: 
 
Aruandlussüsteemi kasutaja 1 (kohustuslik) 
Eesnimi: 
Perenimi: 
Isikukood: 
e-posti aadress: 
telefon: 
 
Aruandlussüsteemi kasutaja 2 (soovi korral) 
Eesnimi: 
Perenimi: 
Isikukood: 
e-posti aadress: 
telefon: 

 
EVK avab aruandlussüsteemi edastatud gaasikoguste sisestamiseks 9. juunil 2023.  
 
Lõpptarbijatele edastatud gaasi kogus aruandlusperioodi ehk eelneva kalendrikuu kohta tuleb süsteemi sisestada hiljemalt järgneva kuu 15. kuupäevaks. Laekunud andmete alusel väljastab EVK võrguettevõtjale varumakse arve. Tulles vastu võrguettevõtjate soovidele on gaasi varumakse tasumise tähtaeg EVK-le aruandlusperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. 
Vastavalt maagaasi seadusele ei vabasta gaasikoguste EVK-le esitamata jätmine võrguettevõtjat varumakse tasumise kohustusest. 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostöös AS-ga Eesti Varude Keskus välja töötanud maagaasi seaduse muudatusettepanekud, millega soovitakse täiendada varumakse tasumise korda, strateegilise gaasivaru kasutamise põhimõtteid ning teisi täpsustamist vajavaid küsimusi. Kõnealuste ettepanekute seaduseelnõuna menetlemine kiirkorras enne gaasi varumakse tasumiskohustuse jõustumist ei õnnestunud ning loodetavasti võtab Riigikogu selle menetlusse tänavu sügisel, et maagaasiseaduse kavandatud muudatused jõuaks jõustuda hiljemalt 2024. aasta 1. jaanuaril. 
 
Strateegilise gaasivaru makse tasumist ja aruandlussüsteemi kasutamist puudutavate küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile info@espa.ee või helistage 6600 900.