Skip to main content

OSPA

Varumakse maksjate aruandlus

Varumakse tasumise kohustus tekib bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli, raske kütteõli, petrooli ja reaktiivkütuse tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses või reaktiivkütuse korral kütuse aktsiisi- või tollilaost õhusõiduki tankimiseks lähetamisel või muudel juhtudel reaktiivkütuse üleandmisel.

Varumakse administreerimiseks on EVK-l kasutusel aruannete süsteem, kus varumakse maksjad saavad sisestada igakuiselt tarbimisse lubatud kütuste kogused.

Mahu järgi arvutatava varumakse puhul lähtutakse mahust, mis kütusel oleks 15 °C juures.

Varumakse määrale lisandub käibemaks.