Skip to main content

OSPA

Eesti mullune vedelkütuste eksport ületas impordi 

Submitted by ospa on Wed, 03/20/2024 - 11:34

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) kinnitusel oli Eesti 2023. aastal üks viiest organisatsiooni liikmesriigist, mille vedelkütuste eksport ületas impordi. Eestis toodetud põlevkiviõli väljavedu moodustas toornafta ekvivalentkogusesse ümber arvestatuna mullu kokku 1194 tuhat tonni ja siseriiklikuks tarbimiseks imporditud vedelkütuste maht vastavalt 1072 tuhat tonni. 

1970. aastate globaalse kütusekriisi ajal naftat eksportivatele riikidele vastukaaluks moodustatud IEA koondab tänaseks 31 liiget, millest vaid Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko, Norra ja Eesti olid eelmisel aastal vedelkütuste netoeksportijad. Euroopa Liidu riikidest oli Eesti 2023. aastal ainus, mille kütuste väljavedu ületas sisseveo mahu. 

Eesti Varude Keskuse (EVK) juhatuse liikme Priit Enoki sõnul on nii naftatoodete tarbimine kui põlevkiviõli tootmismahud püsinud Eestis viimastel aastatel stabiilsel tasemel.  

„Suures statistilises arvestuses vaadatakse põlevkiviõli ja naftasaadusi samas kategoorias ning erinevad kütuseliigid arvutatakse võrdluspildi saamiseks toornafta ekvivalent-tonnideks ümber. Oleme juba mõnda aega kõikunud kütuste ekspordi-impordi bilansiga nulli lähedal.  

Kütuste netoeksportijaks saamine on küll huvitav fakt, kuid Eesti turu varustuskindlust mõjutab see vähe. Meil mootorikütustena kasutavad bensiin ning diisli- ja lennukikütus on 100% imporditud ja valmistatud kas naftast või üha rohkem keskkonnasõbralikust taastuvast toormest, mitte aga põlevkivist. Põlevkiviõli on siiski märkimisväärne alternatiivkütus kohalikus soojatootmises. 

Vedelkütuseid netoeksportivale riigile tekib teatud lisakohustus strateegilise kütusevaru mahu arvutamisel, kuid EVK on sellega juba varasemalt arvestanud ja meie 90-päevane riiklik varu vastab igati nõuetele,“ selgitas Enok. 

Toornafta ekvivalenti ümber arvutatuna eksporditi 2023. aastal iga Eesti täisealise elaniku kohta 1,1 tonni põlevkiviõli ja imporditi siseriiklikuks tarbimiseks üks tonn vedelkütuseid.  

Riigile kuuluv AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.