Skip to main content
ospa

Varude suuruse arvutamise metoodika

Vedelkütusevarude moodustamisel ja haldamisel juhindub ESPA Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid ja vedelkütusevaru seaduse nõuetest, seaduse alusel kehtestatud rakendusaktidest ning Rahvusvahelise Energiaagentuuri energiaprogrammi käsitlevas kokkuleppes sätestatud nõuetest.

Vastavalt vedelkütusevaru seadusele oli ESPA-l kohustus tagada, et varude tase vastaks eelmise aasta  vedelkütuste puhasimpordi 90 päeva mahule. Seadus ja direktiiv annavad varude kohustuse arvutamiseks kaks meetodit sõltuval sellest, milline on riigi vedelkütuste ekspordi ja impordi suhe. ESPA-l on kohustus jälgida, et varu hoidmise kohustus oleks täidetud 90 päeva keskmise päevase puhasimpordi alusel ka tingimusel, kus riigisiseselt toodetud energiatoodete eksport on languses.