Skip to main content
ospa

Valitsemine ja omaniku ootused

ESPA aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. 

Aktsiate valitsejaks ja ainuaktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

ESPA on nimetatud valdavalt avalike eesmärkidega riigile strateegiliselt oluliseks äriühinguks, kellele on omaniku ootustega seatud ülesandeks:

  • Eesti Vabariigi tegevusvaru, sealhulgas vedelkütusevaru, moodustamise ja haldamise ning selle uuendamise korraldamise vastavalt hädaolukorra seadusele ja vedelkütusevaru seadusele;
  • riigi tegevusvaru ostu ja müügi ning ladustamise korraldamise;
  • riigi tegevusvaru valdkondades varustuskindluse ja ettevõtjate toimepidevuse 
analüüsimise;
  • riigi tegevusvaru varustamisraskuste korral varu kasutusele võtmise korraldamise;
  • koostöö arendamise riigi tegevusvaru müüjate, maaletoojate, tootjate, logistikat korraldavate ettevõtjate ning valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega.