Skip to main content

OSPA

1. jaanuarist 2024 hakkavad kehtima uued vedelkütuse varumakse määrad

Submitted by ospa on Thu, 11/30/2023 - 16:44

Kliimaminister kehtestas 28. novembri 2023 määrusega järgmised vedelkütuse varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2024. a.

Kütus Varumakse määr
Bensiin 4,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta
Diislikütus 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta
Raske kütteõli 3,70 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta
Lennukikütus (Jet A-1) 7,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta


Eeltoodud varumakse määradele lisandub käibemaks.

Sõltuvalt mootorikütuste müügimahust kogub Eesti Varude Keskus (EVK) 2024. aastal vedelkütuse varumakset prognoosi kohaselt ligi 5,15 miljonit eurot ning kütusevaru hoiu- ja haldamiskulud on 5,4 miljonit eurot. 260 tuhat eurot katab EVK varasematel perioodidel kogutud varumakse reservist, mille maht on kujunenud suuremaks minimaalselt nõutavast tasemest.

Reservi osaline kasutuselevõtt võimaldab varumaksemäärade langetamist diislikütuse ja raske kütteõli puhul tasemele 3,70 eurot / 1000 liitri eest (hetkel kehtivad määrad vastavalt 4,00 eurot 1000 liitri ja 1000 kilogrammi kohta). Bensiini ja lennukikütuse Jet A-1 varumakse määrad ei muutu ning jäävad vastavalt tasemele 4,70 eurot/1000 liitri eest ja 7,00 eurot 1000 liitri kütuse eest.

Vedelkütusevaru seaduse kohaselt tekib varumakse tasumise kohustus aktsiisimaksjal bensiini, diislikütuse, kerge kütteõli, raske kütteõli, petrooli ja reaktiivkütuse tarbimisse lubamisel.

Varumakse laekumistest katab EVK riigi vedelkütusevaru haldamise kulud, milleks muu hulgas on varu hoiustamise-, kindlustamise- ning kontrollimise kulu. Kuna EVK ei oma kütusemahuteid, vaid rendib neid, moodustab ligi 90% vedelkütusevaru haldamiskulust varu hoiustamine. 

Kütuste lõpp-kasutaja jaoks sisaldub bensiini ja diislikütuse varumakse kütuse tanklahinnas ning müügikviitungil seda summat eraldi ei märgita. Keskmise läbisõiduga eraauto omanik tasub aastas ostetud kütuselt varumakset kokku ligikaudu seitse eurot.

Riigi vedelkütusevarust jagub tavatarbimise korral 90 päevaks, lisaks on meie kütuseettevõtetel märkimisväärne kommertsvaru, mida oktoobrikuu viimase päeva seisuga oli bensiinis 25 päeva, diislikütuses 23 päeva. Lennukikütuse kommertsvarude suurus on aastakeskmisena samuti ligi ühe kuu tarbimise jagu.

Varude keskuse hinnangul püsib Eesti turu varustatus erinevat liiki mootorikütustega heal tasemel.