Skip to main content

OSPA

Eesti saab veterinaarravimite strateegilise varu

Submitted by ospa on Wed, 02/14/2024 - 14:53

AS-i Eesti Varude Keskus (EVK) tellimusel moodustatakse hiljemalt tänavu sügiseks paarikümnest toidutootmise seisukohalt kriitilisest veterinaarravimist strateegiline varu.

Riigihanke tulemusel sõlmis EVK veebruari alguses ravimite hulgimüüjatega lepingud, millega ettevõtted võtavad kohustuse luua osadest veterinaarravimitest täiendava laovaru, seda hoiustada ja pidevalt uuendada. EVK hüvitab lepingupartneritele lisavaru hoidmisega seotud kulud, kuid ei osta ravimeid välja.

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul on veterinaarravimite varu eesmärgiks suurendada varustuskindlust ning maandada võimalike pikaajaliste tarnetõrgetega seotud riske.

„Eesti toidujulgeolek koosneb paljudest kihtidest - alates kaupluste kriisivalmiduse tõstmisest elektrikatkestuste puhuks kuni toidu valmistamiseks oluliste tootmissisendite tarneahelate mitmekesistamiseni ja varude moodustamiseni. Loodav veterinaarravimite varu aitab meie looma- ja linnukasvatust toimivana hoida näiteks olukordades, kus maailmas tekib mõne ravimi defitsiit või levib suurem taud. Globaalsete tarnetõrgete korral on Eestil ravimite ostmisel väga keeruline konkureerida suurte riikidega ja oma varu seega vajalik,“ selgitas Ploompuu.

Loodavasse veterinaarravimite varusse hakkab kuuluma muu hulgas vaktsiine, antibiootikume ja põletikuvastaseid ravimeid.

Veterinaarravimite varu moodustamist aitasid EVK-l ette valmistada regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, ravimiameti, Eesti maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning Eesti loomaarstide ühingu eksperdid.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kriisijuhi Toomas Unti sõnul on toidu varustuskindluse ja julgeoleku tagamine riigi ja toidusektori ühine pingutus, mis aitab luua kriisikindlust ning parimaid lahendusi.

„Suuremate kriisidega kaasnevaid riske ei ole sektor valmis igapäevaselt üksi kandma. Seetõttu on AS Eesti Varude Keskus ministeeriumi tellimusel andnud järjekordse tubli panuse, et meil kõigil ka kriisides toit laual oleks,“ rääkis Unt.

Lepingute kohaselt on ravimite hulgimüüjatel aega varu moodustamiseks kaheksa kuud, kuid suure tõenäosusega saab valdav osa ravimite täiendavast kogusest ladudesse juba enne suve.

Veterinaarravimite strateegilist varu ei tohi hulgimüüjad iseseisvalt kasutusele võtta ning seda saab teha vaid valitsuse otsusele tuginedes varude keskuse loal.

Vastavalt avaliku teabe seadusele ei ole riigi tegevusvarude täpne nomenklatuur, kogused, paiknemiskohad ja kasutusele võtmise tingimused avalik info.

2021. aasta suvel tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.