Skip to main content
ospa

AS Eesti Varude Keskus toetab kahes maakonnas tanklate generaatortoitega tagamist

Submitted by ospa on Thu, 08/12/2021 - 11:05

AS Eesti Varude Keskus (ESPA) otsib riigihankega kütusemüüjaid, kes tagaks Rapla maakonnas ja Saaremaal autonoomse elektritoitega tanklateenuse pakkumise järgneva viie aasta jooksul. Sõlmitava lepingu kohaselt peab kütusefirma rajama vastava taristu ja garanteerima, et kriisiolukorras võimaliku elektrikatkestuse puhul oleks vähemalt ühes kokkulepitud tanklas bensiin ja diislikütus kõigile tarbijatele kättesaadav.

Eesti varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul on valitsus seadnud eesmärgiks elutähtsate teenuste katkematu tagamise, millest üheks on ka mootorikütuste kättesaadavus kriisi ajal.

„Elektrivarustuse katkemine on üks tõenäolisemaid kriisiolukordi, mis halvab paljude tanklate töö. Suurematel tanklakettidel lasub kohustus hiljemalt 2022. aasta alguseks rajada kolm autonoomse elektrivarustusega tanklat, millest üks peab asuma Harjumaal ja ülejäänud teistes maakondades. Kuna ettevõtted seatud tähtajaks Rapla maakonda ja Saaremaale generaatoritega varustatud tanklaid plaaninud ei ole, otsustasime nende maakondade puhul eesmärgi saavutamist eraldi toetada. Varude keskus maksab viie aasta jooksul Raplamaal ja Saaremaal sellise kohustuse võtnud tanklapidajatele teenustasu,“ selgitas Ploompuu.

Pakkumisi oodatakse ettevõtetelt, kes omavad nimetatud maakondades tanklaid ning kes on valmis täiendavalt investeerima varugeneraatori soetamisse. Riigihanke nõueteks on muu hulgas kriisiolukorras ööpäevaringse tanklateenuse pakkumine, müügisüsteemi tõrgeteta toimimine ning igal ajahetkel vähemalt 10 000 liitri bensiini ja 10 000 liitri diislikütuse varu olemasolu tankla mahutites.

Tanklate generaatortoitega tagamine on ESPA toimepidevuse suuna esimene pilootprojekt, mille õnnestumine loob eelduse sarnase mudeli laiemaks kasutamiseks. ESPA üks tegevuseesmärke on tõsta riigi tegevusvaruga seotud tarneahelate kriisivalmidust. Algatatud autonoomse elektrivarustuse projekt ühes laiema varustuskindluse analüüsiga annavad sisendi, millistel tegevusaladel, millistes Eesti piirkondades ja millist riigipoolset tuge toimepidevuse tõstmiseks enim vajatakse.

1. juulist 2021 tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus (Estonian Stockpiling Agency -ESPA) haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest. Tänase seisuga omab ESPA Eesti riigi 90 päeva sisetarbimise mahus vedelkütusevaru ning lähiajal võtab riigiasutustelt üle toidu-, isikukaitsevahendite-, meditsiinitarvikute-, ravimite- ja esmatarbekaupade tegevusvaru haldamise.

 

Info tanklate autonoomse elektrivarustuse rajamise hanke kohta riigihangete registris:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3528976/general-info
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3529416/general-info