Skip to main content
ospa

Juulist alustab tööd Eesti Varude Keskus

Submitted by ospa on Wed, 06/30/2021 - 18:33

30.06.2021

Alates juulist alustab tööd AS Eesti Varude Keskus, mis hakkab haldama hädaolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.

„Oleme seadnud eesmärgiks olla kriisideks paremini valmis kui seni,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Üks samm selleks on viia elutähtsate varude hoidmine ühe katuse alla, et tagavarade hankimine ja ladustamine oleks efektiivne. Samas kriiside lahendamine ei muutu kunagi ainult riigi monopoliks, riskide ennetamise ja tarneraskuste ületamise edu seisneb avaliku ja erasektori läbimõeldud koostöös,“ lisas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi halduses olev varude keskus on senise vedelkütusevaru agentuuri (OSPA) järglane ja hakkab lisaks kütusevarule haldama ka näiteks toidu, ravimite ja isikukaitsevahendite varusid. Lisaks varude hoidmisele pakub varude keskus strateegiliselt olulistele kaupade tootjatele koostööd toimepidevuse tõstmisel, aidates luua täiendavat tooraine- või muu tootmisvaru, tugevdab kriitilist taristut ja logistikat ning korraldab kriisiõppuseid. Samuti kaasatakse ettevõtjaid ning koos töötatakse välja parimad lahendused varude moodustamiseks ja logistika toimimiseks.

Varude loomisel on esimene eelistus kasutada delegeeritud varu lepinguid, kus erasektori ettevõte ladustab riigile vaja minevat kaupa, mille ostmise, ladustamise ja uuendamisega seotud kulud katab riik. Delegeeritud varu peab olema igal ajal kättesaadav ja varude keskusel on õigus see kriisi olukorras kokku lepitud hinnamudeli alusel välja osta või anda ettevõtjale luba varu nõudluse katmiseks kasutusele võtta.

OSPA senine juht Priit Enok ütles, et OSPA-l on hea kogemus, kuidas riigi äriühinguna kütuse varustuskindlusesse panustada. „COVID-i mõjul on mitmete riikide valitsused asunud oma varude agentuuride rolli laiendama. Meie eesmärk on jõuda liigse viivituseta poliitilise planeerimise etapist varustuskindluse uue tegevuskava elluviimiseni ja kasvada ühe teema agentuurist eri valdkondade toimepidevuse tagajaks,“ lisas ta.

Tänastele OSPA lepingupartneritele kütuse vallas muutusi ei ole, ka ettevõtte äriregistri kood, rekvisiidid jne jäävad samaks. OSPA loodi 16 aastat tagasi vedelkütusevaru hoiustamiseks ja varustuskindluse tagamiseks.

 

Allikas: www.mkm.ee/et/uudised/juulist-alustab-tood-eesti-varude-keskus