Skip to main content

OSPA

Valitsus toetas Eesti Varude Keskuse loomist

Submitted by ospa on Tue, 03/16/2021 - 14:19

Stenbocki maja, 11. märts 2021 - Valitsus kinnitas hädaolukorra seaduse muudatused, millega luuakse alus Eesti Varude Keskuse (EVK) loomiseks. Seaduse muutmise eelnõu, mis aitab kaasa riikliku varustuskindluse tagamisele, saadetakse arutamiseks riigikogule. EVK luuakse senise Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri laiendamise teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on tänane riigi varustuskindluse süsteem killustatud ning hajutatud vastutus kätkeb riske, mis ilmnevad just kriisi ajal. „Praeguse töökorralduse järgi lahendab iga ministeerium varudega seotud olukordi iseseisvalt, mistõttu varude hoidmise ja haldamise võimekus on riigi tervikpildis ebaühtlane. Keskse süsteemi loomine võimaldab optimeerida kulusid ja säästa aega, mis kriisis on eriti oluline. Eesti Varude Keskuse loomisega koonduvad ülesanded ja vastutus konkreetselt ühte kohta.

Eesti Varude Keskus plaanitakse moodustada alates tänavu juulist Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri baasil. EVK hakkab tegelema lisaks kütuse valdkonna varuga ka riigile vajaliku muu tegevusvaru, näiteks toidu, ravimite ja isikukaitsevahendite varu moodustamise, hoiustamise, kvaliteedikontrolli, uuendamise ja logistikaga.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur ennast tegevusvormina hästi tõestanud. „Neil on pikaajaline kogemus riigi vedelkütusevaru hankimisel, hoiustamisel, roteerimisel ja järelevalve korraldamisel ning seetõttu on kõige otstarbekam nende ülesandeid laiendada ka muude varude tagamiseks. Selline tegevusvorm sobib hästi nii tavapärastes turutingimustes tegutsemiseks, kui ka kiiret reageerimist vajavate tegevuste korraldamiseks, nagu seda on tänane koroonakriis,“ ütles minister. Aas rõhutas, et riigi tegevusvaru moodustamine ja haldamine peab toimuma tõhusas koostöös elutähtsates valdkondades tegutsevate ettevõtjatega ja agentuuril on juba täna väga hea koostöö nii ministeeriumite kui ka turuosalistega.

EVK teeks riigi varustuskindlust toetavate ettevõtjatega koostööd ka nende teenuste toimepidevuse tõstmiseks, keskuse ülesanneteks oleks ka vastavate õppuste ja elanikkonna teavituskampaaniate korraldamisel. Ettevõtjaid kaasatakse ka EVK valdkondlikesse töörühmadesse, kus hakatakse arutama varustuskindlust puudutavaid küsimusi.

Hädaolukorra seaduse muutmise eelnõus täpsustatakse ka kriisireguleerimise üldist korraldust riigis. Siseministeeriumi ülesanded kriisireguleerimise koordineerimisel antakse üle valitsusele ja riigikantseleile.

Allikas: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-toetas-eesti-varude-keskuse-loomist