Skip to main content

OSPA

Varude keskus on kuue kuuga moodustanud ligi pool apteegiravimite varust

Submitted by ospa on Thu, 04/27/2023 - 11:30

Alates mullu sügisel välja kuulutatud esimesest hankest on Eesti Varude Keskus (EVK) tänaseks moodustanud ligi pool strateegilise apteegiravimite varust. Käesoleva aasta lõpuks plaanib EVK moodustada jaeapteekides enimmüüdavate käsimüügi- ja retseptiravimite ühe kuu varu. 

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul hakkab loodavasse ravimivarusse kuuluma kuni paarsada ravimit ning valdavas osas on nende hankimiseks lepingud sõlmitud.

„Lepingutega kaetud ravimitest on pooled tänaseks füüsiliselt Eestis ja varuna arvele võetud, ülejäänu osas ootame tarneid suve- ja sügiskuude jooksul. Meie lepingupartneritest ravimihulgimüüjad ja tootjafirmade esindajad teevad väga tubli tööd varu moodustamisel, vaatamata globaalsetele tarnetõrgetele ning osade ravimite defitsiidile turul,“ ütles Ploompuu.

EVK on läbi viinud kaks edukat hanget ning veel lepingutega katmata ravimite osas on lähiajal plaanis korraldada kolmas hange.

Loodava apteegiravimite varu eesmärgiks on suurendada varustuskindlust ning maandada võimalike pikaajaliste tarnetõrgetega seotud riske. EVK moodustab varu toimeainete põhiselt ning ravimihulgimüüjad saavad pakkuda kõiki nõutud toimeainete vastava sisalduse ja vastavas ravimvormis ravimeid.

EVK sõlmib hulgifirmadega delegeeritud varu lepingud, millega ettevõtted võtavad kohustuse luua ravimite täiendav laovaru, seda hoiustada ja pidevalt uuendada. Varude keskus hüvitab lepingupartneritele lisavaru hoidmisega seotud kulud, kuid ei osta ravimeid välja.

Apteegiravimite strateegilist varu ei tohi hulgimüüjad iseseisvalt kasutusele võtta ning seda saab teha vaid valitsuse otsusele tuginedes EVK loal. Olukorras, kus ühe või mitme ravimi Eestisse tarnimine on takistatud, võimaldab riigi kontrolli all olev strateegiline varu tagada nende saadavuse apteekides pikema aja vältel. 

Riigi apteegiravimite varu moodustamise mudeli väljatöötamisel nõustas EVK-d kümnest tervishoiuvaldkonna tippspetsialistist koosnev kogu. Vastavalt avaliku teabe seadusele ei ole riigi tegevusvarude täpne nomenklatuur, kogused, paiknemiskohad ja kasutusele võtmise tingimused avalik info. 

2021. aasta suvel tegevust alustanud riigiettevõte AS Eesti Varude Keskus haldab Eesti elanikkonnale kriisiolukorraks vajalike elutähtsate kaupade varumist ja hoiustamist ning hoolitseb nende kasutusele võtmise korraldamise eest.