Skip to main content

OSPA

Varude koosseis ja maht

Vedelkütusevaru moodustatakse järgmistest energiatoodetest:

  1. bensiin
  2. reaktiivkütus
  3. diislikütus
Vedelkütusevarud 2021. aasta 31. detsembri seisuga (tonnides)
Riik Osakaal Bensiin Diislikütus Lennukipetrool
Eesti 49% 45 541 78 097 0
Rootsi 36% 10 027 71 281 9 947
Soome 15% 7 120 31 539 0
Kokku   62 689 180 917 9 947

 

2021. aasta 31. detsembril oli EVK vedelkütusevarude kogumaht kokku 253,5 tuhat tonni.

Kütuste Eestis hoiustamise osakaal oli möödunud bilansipäeval 49%.

2021. aastal ladustasime kütusevarusid Eestis üheksas ja Soomes kolmes ning Rootsis kuues hoiukohas. Varude hoiustamiseks olid sõlmitud lepingud 15 ettevõttega.