Skip to main content
ospa

Varude koosseis ja maht

Vedelkütusevaru moodustatakse järgmistest energiatoodetest:

  1. bensiin
  2. reaktiivkütus
  3. diislikütus
  4. raske kütteõli.

Vedelkütusevarud 31/12/20 seisuga (tonnides):

    Bensiin Diislikütus Lennukipetrool Raske kütteõli
Eesti  49% 45 541 78 097 0 960
Rootsi  36% 10 027 71 281 9 947 0
Soome  15%  7 120 31 923 0 0
    62 689 181 300 9 947 960

 

2020. aasta 31. detsembril oli ESPA vedelkütusevarude kogumaht kokku 254,9 tuhat tonni.

Kütuste Eestis hoiustamise osakaal oli möödunud bilansipäeval 49%.

2020. aastal ladustasime kütusevarusid Eestis üheksas ja Soomes kahes ning Rootsis kuues hoiukohas. Varude hoiustamiseks on sõlmitud lepingud 15 ettevõttega.