Skip to main content
ospa

Vedelkütuste statistika

Üheks omaniku poolt ESPA'le seatud ülesandeks on riigi vedelkütustega varustamise ja vedelkütuste varustamisraskuste olukorra analüüsimine.

Koostöös Maksu- ja Tolliametiga avaldab ESPA aktsiisiladudest siseriiklikusse tarbimisse lubatud ning tanklate jaemüügi andmeid. Allalaetava tabeli leiate aadressilt: ospa.ee/tarbimine

Koondandmeid uuendame korra kuus ühekuulise viitega.

 

Maksu- ja Tolliamet hakkas oma kodulehel avaldama lõpptarbijale müüdud kütuse andmed kütuseliikide lõikes.

Allalaetavast tabelist leiab tanklate jaemüügi ja lõpptarbijatele teostatud hulgimüügi andmeid.

Andmeid uuendatakse kaks korda kuus.

https://www.emta.ee/et/kutuse-muugi-koondandmed