Skip to main content

OSPA

Käimasolevad hanked

Info EVK avalike hangete kohta on leitav riigihangete registri veebilehelt

 

Hankija palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida 12 000 m3 diislikütuse hoiuleping

Pakkuja peab tagama, et hoiukoht on varustatud pideva ja katkematu elektritoitega. Elektrikatkestuse puhul on pakkujal kohustus tagada kütuse hoiukohast väljastamiseks terminali autonoomne elektritoide.

Hankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel rikuks rahvusvahelist sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Palume Teid tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka tähtaegadega.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga: tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 14.03.2024 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel.

Hankija jätab enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui:

 • kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
 • hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms);
 • hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel;
 • enne lepingu sõlmimist selgub, et Hankija on oma vajadusi tehnilises kirjelduses kirjeldanud viisil, mis ei võimalda Hankijal pakkumusi objektiivselt võrrelda või on jätnud Hankija tehnilises kirjelduses kirjeldamata hanke objekti omadused, mis võimaldaks Hankijal saavutada Hankija eeldustele vastav parim tulemus;
 • esinevad muud ettenägematud olukorrad, mille tõttu ei ole Hankijal otstarbekas hankelepingut sõlmida.

 

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 28.03.2024 (kaasaarvatud).

 

AS Eesti Varude Keskus (Estonian Stockpiling Agency - ESPA) is asking relevant Bidders to participate in a tender for contracting the agreement for purchase of 6 000 tonnes of diesel.

Closing of Tender at 23:59 h (local Estonian time), 27.02.2024.

Qualifying criteria of the Bidder:

 • the Bidder is solvent, the Bidder’s assets are not sequestered, and no liquidation proceeding has been initiated and no bankruptcy order has been issued with respect to the Bidder;
 • the Bidder has performed all the obligations thereof with respect to state taxes;
 • the Bidder’s last annual net turnover shall be at least 5 million Euro;
 • the Bidder’s operating experience on the oil market shall be at least 1 year.

 

Participation in the tender is not allowed for companies domiciled in the Russian Federation or the Republic of Belarus. Procurer rejects the tender if awarding the public contract based on that tender would violate an international sanction within the meaning of the International Sanctions Act.

Procurer reserves the right to reject any and all bids and to be the sole and final judge of all bids.

Bidders are bound to their bids until and including 05.03.2024.

For those interested in the tender, please refer for more details to: tender@espa.ee

 

AS Eesti Varude Keskus (Estonian Stockpiling Agency - ESPA) is asking relevant Bidders to participate in a tender for contracting the agreement for purchase of 2 400 tonnes of Jet A-1.

Closing of Tender at 23:59 h (local Estonian time), 27.02.2024.

Qualifying criteria of the Bidder:

 • the Bidder is solvent, the Bidder’s assets are not sequestered, and no liquidation proceeding has been initiated and no bankruptcy order has been issued with respect to the Bidder;
 • the Bidder has performed all the obligations thereof with respect to state taxes;
 • the Bidder’s last annual net turnover shall be at least 5 million Euro;
 • the Bidder’s operating experience on the oil market shall be at least 1 year.

 

Participation in the tender is not allowed for companies domiciled in the Russian Federation or the Republic of Belarus. Procurer rejects the tender if awarding the public contract based on that tender would violate an international sanction within the meaning of the International Sanctions Act.

Procurer reserves the right to reject any and all bids and to be the sole and final judge of all bids.

Bidders are bound to their bids until and including 05.03.2024.

For those interested in the tender, please refer for more details to: tender@espa.ee