Skip to main content

OSPA

Valitsemine ja omaniku ootused

Eesti Varude Keskuse aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile. 

Aktsiate valitsejaks ja ainuaktsionäri õiguste teostajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mida esindab äriühingu aktsionäride üldkoosolekul majandus- ja taristuminister.

EVK on nimetatud valdavalt avalike eesmärkidega riigile strateegiliselt oluliseks äriühinguks, kellele on omaniku ootustega seatud ülesandeks:

  • Eesti Vabariigi tegevusvaru, sealhulgas vedelkütusevaru, moodustamine ja haldamine ning selle uuendamise korraldamise vastavalt hädaolukorra seadusele ja vedelkütusevaru seadusele;
  • riigi tegevusvaru ostu ja müügi ning ladustamise korraldamine;
  • riigi tegevusvaru valdkondades varustuskindluse ja ettevõtjate toimepidevuse 
analüüsimine;
  • riigi tegevusvaru varustamisraskuste korral varu kasutusele võtmise korraldamine;
  • koostöö arendamine riigi tegevusvaru müüjate, maaletoojate, tootjate, logistikat korraldavate ettevõtjate ning valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega.